fbpx

Obchodní podmínky

Základní obchodní informace

 • Veškeré objednávky jsou považovány za závazné.
 • Objednávky jsou potvrzovány formou e-mailové zprávy zaslané na e-mail zákazníka vyplněný při registraci či objednávce.

Obchodní podmínky a reklamační řád

1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

 1. Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “Zákon”) a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen “Zboží”), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen “Reklamace”). Ostatní ujednání jsou smluvního charakteru a zasláním objednávky jsou považovány za Kupujícím akceptovaná.
 2. “Prodávající” je Marek Németh, Švermova 280/12, Brno 625 00 IČ.: 04380347
 3. “Kupující” je subjekt, který s Prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi Zboží.
 4. Zboží může být objednáno osobně, telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím objednávkového formuláře na adrese www.retro-moto.cz
 5. Zboží je dodáno způsobem, který si Kupující sjedná s Prodávajícím, tj. poštovní přepravou

2. Záruční podmínky

 1. Vykazuje-li Zboží zjevné vady, tj. zejména pokud je Zboží Kupujícímu předáno v porušeném transportním obalu, je Kupující oprávněn Zboží nepřevzít. V takovém případě zůstává zachován nárok Kupujícího na poskytnutí řádného plnění Prodávajícím či na vrácení kupní ceny. Volbu provede Kupující.
 2. V případě, že se po převzetí Zboží Kupujícím vyskytnou v záruční době vady Zboží, může Kupující uplatnit svou oprávněnou Reklamaci.
 3. Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními Zákona, činí tedy 24 měsíců, s výjimkami stanovenými Zákonem.
 4. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených Zákonem. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly. V případě odstoupení od smlouvy si Kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo Zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a označí zásilku příslušnými symboly. Zboží musí být zasláno obchodním balíkem BEZ DOBÍRKY. Součástí obchodního balíku je i písemné prohlášení Kupujícího, že od smlouvy odstupuje a udání způsobu vrácení kupní ceny včetně spojovacích čísel (číslo účtu, adresa pro zaslání poštovní poukázkou).

3. Vyřízení Reklamace

 1. Reklamace se uplatňují v místě k tomu určeném Prodávajícím. Výjimku může udělit Prodávající na základě domluvy s Kupujícím (písemně, telefonicky, e-mailem) s přihlédnutí k okolnostem a překážkám na straně Kupujícího (např. dostupnost).
 2. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou písemně na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.
 3. Za situace, kdy je potřeba Zboží zaslat Prodávajícímu si Kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo Zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a označí zásilku příslušnými symboly. Zboží musí být zasláno obchodním balíkem BEZ DOBÍRKY. Pokud je Zboží Prodávajícímu předáno v porušeném transportním obalu, je oprávněn Zboží nepřevzít.
 4. Pokud byla Reklamace neoprávněná (závada vznikla špatným použitím nebo chybnou manipulací apod.), Prodávající naúčtuje Kupujícímu náklady na lokalizaci a opravu závady. Kupující je povinen tyto náklady uhradit ve stanoveném termínu, nejpozději však do 14 (čtrnácti) dnů od ukončení reklamačního řízení.

4. Závěrečná ustanovení

 1. V případě jakékoli Reklamace Kupující Prodávajícího informuje o uplatnění Reklamace a dohodne s ním nejvhodnější formu reklamační procedury.

Reklamace vyřizuje:
Marek Németh
Retro-moto.cz
Švermova 280/12, Brno 62500

5. Vrácení peněz

Pokud Vám zboží nevyhovuje a nechcete je vyměnit za jiné, pošlete nám ho zpět. Vracené zboží dobře zabalte, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.Vrácení výrobku provádí spotřebitel na své vlastní náklady.

Peníze za zboží i poštovné Vám zašleme na Váš bankovní účet či poštovní poukázkou co nejdříve, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. V případě, že požadujete vrácení peněz složenkou, tak bude účtován poplatek dle ceníku České pošty. Při vracení peněz převodem na účet není poplatek účtován.

6. Zrušení objednávky ze strany www.retro-moto.cz

Vyhrazujeme si právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: · zboží se již nevyrábí nebo nedodává · změnila se výrazným způsobem cena

7. Úhrada zboží

V současné době je možné zboží hradit:

 • DOBÍRKOU – při převzetí zásilky (DPD nebo Česká pošta)
 • PLATBA PŘEDEM – převodem na účet číslo 1421258012/3030 (Air Bank a.s.)

Dodací lhůta

Zboží je doručeno do 7 pracovních dnů po objednání (pokud je zboží skladem v ČR, obdržíš svoji objednávku do 72 hodin). Pokud z nějakého důvodu, není možné dodržet dodací lhůtu, je zákazník informován.

Odeslat zprávu pomocí Messengeru